A survey on a towns character / Hardenberg
year 2006
location NETHERLANDS, Hardenberg, Overijssel
region East
host KCO Zwolle & City of Hardenberg
 
 
about the travel On 10 and 11 July 2006, the town of Hardenberg and Kunst en Cultuur Overijssel (Art and Culture Overijssel /KCO) held a meeting in preparation for various art commissions in the public space. Hardenberg, which is situated in the eastern province of Overijssel, is undergoing a process of infrastructural change which will extend over the next few years. The plans include the construction of a whole new town centre and a re-orientation to the adjacent River Vecht. Works of art will be commissioned to enhance liveability in this area.
 
In 2005 KCO was asked to develop a plan that would tie up these commissions in a meaningful way. It was clear from the onset that notions such as ‘participation’ and ‘process’ would be key factors in the future artworks. After all, these are the concepts which have set the tone in public art in the Netherlands in the past ten years. A work of art should contribute to the ‘feeling’ and ‘experience’ of a location and should not exist as an isolated object on its own terms.
 
In the two-day meeting in July, chaired by KCO and hosted by Hardenberg, we tried to approach Hardenberg as an integrated whole consisting of history, nature, (new) architecture, spatial planning, leisure and tourism. We invited ten artists, landscape architects and designers whom we considered capable of contributing to the debate and who could analyse the situation: Wapke Feenstra, Martijn Sandberg, Arnoud Holleman, Ida van der Lee, Jeroen Doorenweerd, Dré Wapenaar, Studio Jurgen Bey, Eric-Jan Pleijster, Paul Roncken and Michiel Kluijters. We hoped that the artists’ debate would deliver a number of meaningful locations for art projects in the town centre and (the edges of) the Vecht. This was a new approach for all the parties (the city of Hardenberg, KCO and the artists) and to some extent was a journey into the unknown.
 
On day one a series of lectures were given by specialists in the various cultural and natural aspects of the region. This was intended as a preparation for day two, the analysis of the situation and the preliminary generation of ideas by the artists. The second day was characterised by discussion and an exchange of ideas between the artists, assisted by a delegation from the Hardenberg community. Day one ended with a presentation of the Bibliobox by Wapke Feenstra and a screening of Elisabeth Schimana’s film ‘Ein Dorf tut nichts’ (‘A village does nothing’) from the BBBox. It was an excellent example of a work of art in a rural area (which largely describes Hardenberg as well), which demonstrated the importance of popular participation. At the same time, the contents of the BBBox gave everyone at the meeting clear insight into the different ways artists respond to a given situation and the means they use.
 
(Text by Robert-Jan Muller, August 2006)
in original language Kunst en Cultuur Overijssel organiseerde op 10 en 11 juli 2006 een bijeenkomst ter voorbereiding van verschillende kunstopdrachten in de openbare ruimte. Hardenberg, in de provincie Overijssel, ondergaat de komende jaren infrastructurele veranderingen. Onderdeel van de plannen is de bouw van een geheel nieuw stadscentrum en een hernieuwde aandacht voor de (bebouwing rond) de oevers van de rivier de Vecht. Om de leefbaarheid van dit gebied te vergroten groeiden er plannen kunst te integreren.
 
In 2005 werd KCO gevraagd een plan te ontwikkelen waarin deze kunstopdrachten op een zinvolle manier ingebed konden worden. Het was van begin af aan duidelijk dat begrippen als ‘participatie’ en ‘proces’ een belangrijke rol zouden spelen in de toekomstige kunstwerken – dit zijn immers in de afgelopen tien jaar sleutelbegrippen gebleken op het gebied van kunst in de openbare ruimte in Nederland. Een kunstwerk moet bijdragen aan het ‘gevoel’ en de ‘ervaring’ van een locatie en moet niet slechts bestaan als geisoleerd object.
 
In een bijeenkomst van 2 dagen in juli, voorgezeten door KCO en gefaciliteerd door de gemeente Hardenberg, probeerden we Hardenberg te benaderen als een geintegreerd geheel bestaand uit geschiedenis, natuur, (nieuwe) architectuur, ruimtelijke ordening, vrije tijd en toerisme. We nodigden tien kunstenaars, landschapsarchitecten en ontwerpers uit waarvan we dachten dat ze de capaciteit hadden bij te dragen aan het debat en de situatie te analyseren: Wapke Feenstra, Martijn Sandberg, Arnoud Holleman, Ida van der Lee, Jeroen Doorenweerd, Dré Wapenaar, Studio Jurgen Bey, Eric-Jan Pleijster, Paul Roncken en Michiel Kluijters. We hoopten dat de kunstenaarsdiscussie een aantal betekenisvolle locaties zou opleveren voor kunstprojecten in het centrum en aan (de oevers van) de Vecht. Dit was een nieuwe benadering voor alle partijen (de stad Hardenberg, KCO en de kunstenaars) en op een bepaalde manier ook een reis naar het onbekende.
 
Op de eerste dag gaf een aantal specialisten lezingen over uiteenlopende culturele en topografische aspecten van de regio. Dit was bedoeld als voorbereiding van dag twee, de analyse van de situatie en het genereren van eerste ideeen door de kunstenaars. De tweede dag werd gekenmerkt door discussie en uitwisseling van ideeen tussen de kunstenaars en een delegatie uit de Hardenbergse gemeenschap. Dag één eindigde met de presentatie van de Bibliobox door Wapke Feenstra en de vertoning van Elisabeth Schimana’s film ‘Ein Dorf tut nichts’ uit de Bibliobox. Het was een goed voorbeeld van een kunstwerk in de rurale omgeving (een omschrijving die ook opgaat voor Hardenberg) en gaf tegelijkertijd ook het belang aan van participatie. De projecten in de Bibliobox gaven de aanwezigen een goed beeld van de verschillende manieren waarop kunstenaars reageren op een gegeven en de middelen die ze daarbij gebruiken.
 
(Tekst door Robert-Jan Muller, augustus 2006)
 
about the host Kunst en Cultuur Overijssel (Art and Culture Overijssel) (KCO) is a regional organisation for the promotion of art and culture. Robert-Jan Muller is an art historian who is working for KCO as a curator and project coordinator on the Hardenberg project. Hardenberg, a town in the eastern province of Overijssel with a population of 17,000, is the administrative hub for an area of 57,000 inhabitants.
in original language Kunst en Cultuur Overijssel (KCO) is een regionale organisatie voor de promotie van kunst en cultuur. Robert-Jan Muller is kunsthistoricus en werkt voor KCO als curator en projectcoordinator van het Hardenberg-project. Hardenberg is een stad in Overijssel met een inwonersaantal van 17.000 mensen. Het is een belangrijke stad in de directe regio van 57.000 inwoners.
 
 
 
up