CO-OP / Assen
year 2013
location NETHERLANDS, De Nieuwe Kolk, Assen
region East
host Centrum Beeldende Kunst Assen
 
 
about the travel Several art projects, developed in the province of Drenthe during the last couple of years, were (re)presented by means of videos, photos and installations as part of an exhibition entitled CO-OP. Stories and histories of inhabitants of villages and cities were the starting point of these art works.

The common theme of the exhibition was the cooperation between artists and the directly involved persons. The exhibition showed work of the artists Martin and Inge Riebeek, Lino Hellings, William Speakman and Hieke Pars. Also the mobile and growing archive Bibliobox of Wapke Feenstra’s Myvillages was presented.
Bibliobox was shown in the workspace of CO-OP, were children and adults from the city of Assen could work on projects themselves. The Bibliobox documentation was consulted regularly by the visitors and provided a wonderful deepening of background knowledge of the exhibition themes.

In the workspace of CO-OP also the project Moving landscape of Wapke Feenstra was displayed on touch-screen. It was a very inviting and stimulating presentation for visitors. The project focused on the changing/changed landscape in Belgian Limburg.
During guided tours and workshops, visitors - children as well as adults - were introduced to both Bibliobox and Moving landscape.
in original language In de tentoonstelling CO-OP werden kunstprojecten getoond middels video’s, foto’s en installaties. Kunstprojecten die eerder in Drenthe waren gerealiseerd en waarbij verhalen en geschiedenissen van de mensen in dorpen en steden het uitgangspunt vormden. De samenwerking tussen kunstenaars en direct betrokkenen daarbij vormden de rode draad van CO-OP.

In de tentoonstelling was werk te zien van de kunstenaars Martin en Inge Riebeek, Lino Hellings, William Speakman en Hieke Pars. Ook het mobiele en groeiende archief Bibliobox van Wapke Feenstra was opgesteld.

Deze Bibliobox stond opgesteld in de werkruimte in CO-OP waar kinderen en volwassenen uit Assen zelf projecten uitvoerden. De documentatie werd door bezoekers regelmatig bekeken en vormde een mooie verdieping op de thema’s van de tentoonstelling.

In de werkruimte van CO-OP was tevens het project Bewegend landschap van Wapke te zien via een touchscreen aan de muur. De presentatie werkte heel uitnodigend en prikkelend naar bezoekers. In dit project staat het verander(en)de van het landschap in Belgisch Limburg centraal.
Bezoekers, zowel schoolkinderen als volwassenen, kregen via rondleidingen en workshops uitleg over bibliobox en het kunstproject Bewegend landschap.
 
about the host The Centre of Visual Arts Drenthe is the link between contemporary art and the public. CBK Drenthe informs and advises their public, clients and artists with exhibitions, background information and development of skills.
in original language Het CBK Drenthe is de schakel tussen hedendaagse kunst en publiek. CBK Drenthe inspireert, informeert en adviseert het publiek, opdrachtgevers en kunstenaars met tentoonstellingen, achtergrondinformatie en talentontwikkeling.
 
 
 
up