The Bibliobox comes to / Wjelsryp
year 2007
location NETHERLANDS, Wjelsryp
region North
host Wapke Feenstra and Siebe Haven
 
 
about the travel On the evening of Thursday 5 June Wapke Feenstra gave a talk in the Yn’e Mande village hall describing the contents and the travels of the Bibliobox. She showed an introductory clip for ‘Bataville’, a film about a bus trip to the Czech Republic, followed by a film from Sweden about a dinner with cows. Afterwards the audience experienced a scent that imitated the smells of Mastenbroek Polder and took a closer look inside the box. They were asked if they knew anyone who had photos or home movies of one-off or recurrent festivities in the village. Tips were passed on and some people had brought along snapshots and films which were shared.
 
Myvillages.org wants to build up a large collection of this kind of material for use in possible art projects. It is important to show that rural villages have a rich culture with its own characteristic dynamism and history. Ten villagers came along to the gathering at the village hall, which Maaike Feenstra and Lysbeth van Dam helped to organise. The advisors Pietsie Feenstra and Siebe Haven are now considering the possibilities and looking at the archives in the village.
 
On 7 June Lieske Feenstra-de Groot and Wapke Feenstra gave painting lessons to the five-year-olds at the local school to accentuate the theme of the presentation. The film ‘Dinner with Cows’ was screened during the parents evening and marked the close of a cultural week in Wjelsryp. This unusual meal, created by Kultivator Art Group, proved a source of inspiration for many farmers. To be continued.
in original language Op dinsdagavond 5 juni begon Wapke Feenstra in dorpshuis Yn‘e Mande met wat uitleg over de inhoud en de reizen van de Bibliobox. Ze toonde een introductie van de film Bataville over een busreis naar Tsjechië en liet een diner met koeien uit Zweden zien. Daarna roken we via een parfum aan de polder Mastenbroek en keken in de box. Na een korte pauze werden Wjelsryp en Bayum uitgedaagd een nieuw project aan de Bibliobox toe te voegen. Er werd gevraagd wie er foto´s of filmpjes had van eenmalige of herhaalde feestelijkheden van het dorp. Er werden tips gegeven en er waren al mensen die foto´s en filmpjes van dorpsfeesten mee hadden genomen die konden worden bekeken.
 
Myvillages.org wil veel van dit materiaal verzamelen en bekijken hoe ze het in kunnen zetten in toekomstige kunstprojecten. Want tonen dat dit dorp een rijke cultuur heeft met een eigen dynamiek en geschiedenis is een doel. Er kwamen 10 dorpsbewoners naar het dorpshuis. Voor het organiseren van deze bijeenkomst werkten Maaike Feenstra en Lysbeth van Dam mee. De adviseurs Pietsie Feenstra en Siebe Haven denken verder na over de mogelijkheden en de archieven in het dorp.
 
In het kader van deze presentatie werden er op 7 juni schilderlessen aan groep 2 van de basisschool gegeven door Lieske Feenstra-De Groot en Wapke Feenstra. Ook draaide de film Dinner with Cows tijdens de ouderavond en sloot een culturele week in Wjelsryp af. Veel boeren die dit etentje van de kunstenaarsgroep Kultivator zagen, raakten geinspireerd. Wordt vervolgd.
 
about the host Wapke Feenstra (myvillages.org) grew up in Wjelsryp. Siebe Haven has been a teacher at Wjelsryp primary school for more than 25 years. The locations were Yn’e Maande (village hall) and De Grunslach primary school, Wjelsryp.
in original language Wapke Feenstra (myvillages.org) groeide op in Wjelsryp, Siebe Haven geeft al meer dan 25 jaar les op de basisschool in Wjelsryp. Locatie was Yn e Mande (gemeentehuis) en De Grunslach.
 
links www.pcbo-littenseradiel.nl          
 
 
 
up