The surroundings of Alkmaar / Wijkwaard Community Centre
year 2007
location NETHERLANDS, Alkmaar
region North
host Wijkwaard Community Centre
 
 
about the travel During the exhibition at KunstEyssen in Alkmaar the Bibliobox made three outings into the immediate surroundings, accompanied by a host from the KunstEyssen Foundation. During one of these trips it paid a visit to the multi-purpose Wijkwaard Community Centre in Alkmaar, an institution that cares for people with mental and physical disabilities.
 
The KunstEyssen host, Nathalie Jonker, and one escort, Trudi Koers, organised a morning dedicated to the BBBox. Many of the Wijkwaard residents were over the age of 70 and could vividly recall farming life in the past. Images of farmhouse interiors in the film ‘Up in between down’ by Ton Mulder and Ingerid Opstelten rekindled many memories.
 
Upon request, Nathalie played some music from the box: "One or two members of the group knew the Dutch words to a few English songs and many others joined in by humming along to the music. Not everyone recognised the farmyard odours from the Mastenbroek project. Most people thought they were wonderful, but some had already lost their sense of smell.” The morning ended with stories from the residents about their hobbies: painting, candle-making and wheelchair-dancing. The stories about wheelchair-dancing were prompted by a project from the box, the speed race in Allenheads.
in original language Vanuit de expositie bij KunstEyssen in Alkmaar maakte de Bibliobox drie reizen in de directe omgeving, begeleid door een host van Stichting KunstEyssen. Tijdens een van deze reizen werd een bezoek gebracht aan het multifunctioneel Wijkcentrum Wijkwaard te Alkmaar, een zorginstelling voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten.
 
De medewerkster van KunstEyssen, Nathalie Jonker, en een begeleider, Trudi Koers, organiseerden een ochtend rondom de Bibliobox. Omdat een groot aantal bewoners van Wijkwaard ouder is dan 70 jaar, bleken ze nog veel te weten van het vroegere boerenleven. Vooral de beelden van boerderij-interieurs uit de film 'Op de grens van het landschap' van Ton Mulder en Ingerid Opstelten riepen veel herinneringen op.
 
Op verzoek draaide Nathalie ook muziek uit de box: "Van een paar echte Engelse liedjes kende een enkeling ook de Nederlandse tekst, en zo kwam het dat de halve groep mee neuriede tijdens de muziek. De boerderijengeur van het Mastenbroek-project die ik in het begin liet ruiken, was niet voor iedereen herkenbaar. De meesten vonden het een heerlijk geurtje maar sommigen hadden hun reukzin al lang geleden verloren." De ochtend werd afgesloten met verhalen van de bewoners over hun hobby's, zoals schilderen, kaarsen maken en rolstoeldansen – het laatste verhaal als reactie op een project uit de box, namelijk de racewagenwedstrijd in Allenheads.
 
about the host Trudi Koers works for the Servicepunt welfare and culture foundation in Alkmaar. Servicepunt runs Wijkwaard Community Centre, which provides accommodation, work, welfare and care for young and old, singles, disabled people, and families with children. Wijkwaard offers diverse facilities ranging from meals to overall care, housing, welfare services, information and advice. The activities at each Servicepunt facility are designed to enhance the community spirit and liveability in the neighbourhood.
 
With thanks to Nathalie Jonker for the report.
in original language Trudi Koers werkt voor de Stichting Servicepunt voor Welzijn en Cultuur te Alkmaar, waar het Wijkcentrum Wijkwaard onder valt. Dit centrum brengt wonen, werken, welzijn en zorg samen voor ouderen, jongeren, alleenstaanden, gehandicapten en gezinnen met kinderen. Wijkwaard biedt uiteenlopende faciliteiten, waaronder simpelweg een maaltijd maar ook complete zorg, wonen, welzijnsactiviteiten, informatie, advies en voorlichting. In elke accommodatie van het Servicepunt vinden diverse activiteiten plaats die een bijdrage leveren aan het gemeenschapsleven of de leefbaarheid in de buurt of wijk.
 
Met dank aan Nathalie Jonker voor het verslag.
 
contact nathalie@antipin.speedlinq.nl
 
links www.servicepunt.org          
 
 
up