In a former cheese-making factory / KunstEyssen, Alkmaar
year 2007
location NETHERLANDS, Alkmaar and surroundings
region North
host KunstEyssen
 
 
about the travel In the spring of 2007 a series of exhibitions was held to mark the opening of KunstEyssen, a former cheese-making factory in Alkmaar, which was serving temporarily as a centre for contemporary art. The Bibliobox presentation was part of a wide-ranging collection of works that fitted in with the experimental role of KunstEyssen.
 
When KunstEyssen was closed to the public, the staff took to the road with the Bibliobox, visting an old people’s home, an artists’ association and a library. In addition, KunstEyssen commissioned two artists, Ton Mulder and Ingerid Opstelten, to make a film specifically for the Bibliobox. During the presentation of the box in KunstEyssen the film, complete with specially composed soundtrack, was shown on a widescreen in the First Tile Hall.
in original language In het voorjaar van 2007 markeerde een aantal exposities de opening van KunstEyssen, een voormalige kaasfabriek van de firma Eyssen in Alkmaar, die tijdelijk in gebruik is als centrum voor hedendaagse kunst. De presentatie van de Bibliobox maakte deel uit van een reeks uiteenlopende werken die goed pasten in de laboratoriumfunctie van KunstEyssen.
 
Wanneer KunstEyssen gesloten was, gingen de medewerkers actief op pad met de Bibliobox. Zo bezochten ze een bejaardenhuis, een kunstenaarsvereniging en een bibliotheek. Daarnaast gaf KunstEyssen speciaal voor de Bibliobox aan twee kunstenaars, Ton Mulder en Ingerid Opstelten, opdracht om een film te maken. Tijdens de presentatie van de Bibliobox in KunstEyssen werden de filmbeelden en de speciaal daarvoor gecomponeerde geluiden en muziek op grootbeeld getoond in de Eerste Tegelzaal.
 
about the host The Municipality of Alkmaar lent the cheese-making factory to KunstEyssen till - at least - May 2007 as a platform for contemporary art and culture. The KunstEyssen programme consists of various art disciplines in many shapes and forms: exhibitions, demonstrations, on-site performances, lectures, discussions, interviews… It offers plenty of scope for experiment, collaboration between different art disciplines and initiatives at regional, provincial and national level.
 
The bibliobox was escorted on its travels in Alkmaar and the surroundings by KunstEyssen project manager Nathalie Jonker.
 
With thanks to Nathalie Jonker for the report.
in original language De gemeente Alkmaar stelde de kaasfabriek tot − in elk geval − mei 2007 beschikbaar aan de stichting KunstEyssen als tijdelijk podium voor hedendaagse kunst en cultuur. Kunsteyssen biedt een programma waarin verschillende kunstdisciplines in allerlei vormen worden aangeboden: tentoonstellingen, manifestaties, locatievoorstellingen, lezingen, discussies en interviews. Er is veel ruimte voor experimenten, voor samenwerking tussen diverse kunstdisciplines en voor initiatieven op zowel regionaal, provinciaal als nationaal niveau.
 
Projectmanager Nathalie Jonker van KunstEyssen begeleidde de Bibliobox op zijn reizen in Alkmaar en omgeving. Met dank aan Nathalie Jonker voor het verslag.
 
contact nathalie@antipin.speedlinq.nl
 
 
up