The surroundings of Alkmaar / On the edge of the landscape
year 2007
location NETHERLANDS, Alkmaar
region North
host KunstEyssen
 
 
about the travel The Bibliobox was on display in KunstEyssen every weekend from 30 March till 29 April. During the same period it ventured outside to the peripheral area around Alkmaar for site-specific presentations.
 
But KunstEyssen further enhanced the Bibliobox by sending artists Ingerid Opstelten and Ton Mulders on an exploratory mission on the fringes of the city. Their film ‘Op de grens van het landschap’ (On the edge of the landscape) is a visual journey through the urban periphery, showing the steadily expanding city and the steadily diminishing countryside. The film, which was inspired entirely by modern-day Alkmaar, is accompanied by a specially composed soundtrack and can be viewed on a wide screen in KunstEyssen. This visual journey was co-funded by a grant from Stichting DOEN.
 
On 23 February a meeting was held where the Biblibobox was introduced to all the participants in the project. Click on the links below to find out more about the travels of the Bibliobox.
in original language De Bibliobox staat in Kunsteyssen ter inzage in de weekends van 30 maart t/m 29 april. In dezelfde periode maakt de Bibliobox door de week verschillende keren een uitstapje naar de ringweg en het buitengebied van Alkmaar voor locatiespecifieke presentaties.
 
Maar Kunsteyssen voegt ook nog iets toe aan de Bibliobox: kunstenaars Ingerid Opstelten en Ton Mulders gingen op onderzoek uit in de randgebieden van Alkmaar. Hun film 'Op de grens van het landschap' is een beeldende reis langs de stadsring. We zien de gestaag uitdijende stad en het inkrimpende platteland. De filmbeelden en de speciaal daarvoor gecomponeerde geluiden en muziek zijn in Kunsteyssen op grootbeeld te zien. 'Op de grens van het landschap' is geheel geïnspireerd op het hedendaagse Alkmaar. Deze reis werd mede mogelijk gemaakt door Stichting DOEN met een DOEN-premie.
 
Op 23 februari jongstleden was er voor alle betrokkenen van dit project een speciale bijeenkomst georganiseerd waar de Biblibobox werd geïntroduceerd. Zie voor een impressie van de reis van de Bibliobox de onderstaande links.
 
about the host The Muncipality of Alkmaar lent a former cheese-making factory to KunstEyssen till at least May 2007 as a platform for contemporary art and culture. The original owner of the factory was named Eyssen. Hence the name, KunstEyssen (ArtEyssen), Centre for Contemporary Art. Visitors’ address: Kanaalkade 65-66, Alkmaar. For further information see the KunstEyssen website.
in original language De voormalige kaasfabriek van Eyssen is door de gemeente Alkmaar in elk geval tot mei 2007 in bruikleen gegeven aan de stichting Kunsteyssen als tijdelijk podium voor hedendaagse kunst en cultuur. De kaasfabriek is omgedoopt tot Kunsteyssen, Centrum voor hedendaagse kunst – Noord-Holland Noord. Bezoekadres: Kanaalkade 65-66 in Alkmaar. Zie voor verdere informatie de website van Kunsteyssen.
 
links www.kunsteyssen.nl          
 
 
 
up